Wij zijn in het bezit van de benodigde vergunningen om voor u te mogen rijden.


* Het getuigschrift vakbewaamheid veetransport 

* Vergunning type 1 NVWA (voor transporten langer dan 65 kilometer en maximaal 8 uur)


* Niwo vergunning / Vergunning voor het goederenvervoer over de weg voor rekening van derden.* Uw paarden zijn meeverzekerd voor beschadiging en verlies conform de aansprakelijkheidsbepaling uit het AVC/CMR